گذشته

دلتنگم...

دلتنگ تمام خاطرات تلخ گذشته...

دلتنگ خودم که در گذشته جا ماند و بزرگ نشد...

دلم تنگ است برای چشیدن 

آن تلخی هشیار کننده و رهایی بخش.

دلم عجیب تنگ است برای 

تک تک لحظاتی که گذشت و دخترکی

که در این لحظات بزرگ شد 

و خود را در گذشته جا گذاشت.

امشب عجیب دل تنگم.


منبع اصلی مطلب : از خــود
برچسب ها : گذشته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دلم تنگ است...