موضوع

دیشب قبل خواب داشتم به یه موضوع فکر می‌کردم.

یه خرده تو فکر و ذهن خودم جست و جو کردم و

با قاطعیت به خودم گفتم که دیگه اهمیت اون موضوع

کاملا برای من از بین رفته.

وبعد از یکی دو ساعت غلت زدن خوابم برد.

و دقیقا خوابی دیدم که با اون موضوع مرتبط بود.

راستش الان که فکرش رو می کنم می بینم

شاید خودمو گول زدم که فکر کردم اون موضوع

برام بی اهمیت شده.

من همیشه خدا از هر چیزی فرار کردم،بیشتر یقه ام رو 

گرفت.دقیقا از اون موضوع هم قبلا سعی کردم فرار کنم.

نمی دونم...شایدم ذهنم،ناخودآگاهم،بر خلاف من 

که سعی می کنم نسبت به اون موضوع بی تفاوت باشم،

چندان بی تفاوت نیست.اصلا ناخودآگاه هم که در واقع

خودِ خودمم،از من جدا نیست که.

تف بهت ناخودآگاه که هر چی می کشم از دست توئه.


منبع اصلی مطلب : از خــود
برچسب ها : موضوع
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : شبه چرت و پرت:|